Certyfikaty

Poczynione w ostatnich latach znaczne nakłady na infrastrukturę podnoszącą bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawiają nasze przedsiębiorstwo na wysokiej pozycji wśród konkurencji z branży. Nasza firma spełnia standardy w zakresie ochrony środowiska związane z:

  • emisją zanieczyszczeń do powietrza
  • ochroną wód
  • emisją hałasu
  • wytwarzaniem odpadów
  • emisją zanieczyszczeń do powietrza

Posiadamy certyfikaty i kursy w zakresie:

  • Kompetencji Zawodowych w Krajowym transporcie drogowym rzeczy – wydany przez Instytut Transportu Drogowego
  • Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami opakowaniowymi- wydany przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego
  • Gospodarki Odpadami – wydane przez Europejskie Centrum Edukacji
  • Kurs dla osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń , odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania oraz obrotu substancjami przeznaczonymi do tego celu
  • Obowiązki i opłaty wynikające z nowych przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.