:: Nasza oferta i asortyment

Działamy zgodnie z wymaganiami, przepisami o ochronie środowiska. Posiadamy długoletnie doświadczenie w branży, gdyż działamy od 1988 r. Cechuje nas płynność finansowa - za zakupiony towar płacimy gotówką lub proponujemy krótki termin płatności. Jesteśmy w posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń związanych z przerobem złomu , w tym zezwolenie na zbiórkę, transport i wytwarzanie odpadów. Prowadzimy działalność w zakresie:

 

Skup, przerób i sprzedaż
 • złomu stalowego, żeliwnego i metali nieżelaznych
 • makulatury - karton, gazety, mieszanka
 • tworzyw sztucznych- plastik twardy, PET, folia.
powrót na górę strony

 

Kasacja pojazdów
Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzimy STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI.
 • Pojazdy odbieramy od klienta, własnym transportem.
 • Za transport pojazdu do Stacji Demontażu nie pobieramy żadnych opłat.
 • Przyjmujemy wszystkie typy pojazdów i samochodów.
 • Nie pobieramy opłat za dostarczone kompletne pojazdy i samochody.
 • Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów samochodowych, które stanowią podstawę do wyrejestrowania pojazdu.
powrót na górę strony

 

Selektywna zbiórka odpadu
Od 2004 roku prowadzimy selektywną zbiórkę odpadu. Sortujemy odpady przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Posiadamy prasy, belownice, sortownię o dużej wydajności oraz koparki i wózki widłowe do załadunku lub rozładunku odpadów. Prowadzimy ścisła współpracę w tym zakresie z Urzędem Miejskim w Żmigrodzie. Opis zastosowanej technologii przy selektywnej zbiórce odpadu:
 • pozyskanie surowca
 • segregacja i sortowanie odpadów ze względu na rodzaj, jakość i kolor
 • wstępna przeróbka odpadu - belowanie,prasowanie
 • sprzedaż dla uprawnionego kontrahenta
Do naszych głównych osiągnięć możemy zaliczyć - zdobycie statuetki SREBRNEJ PUSZKI w VI edycji konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu w 2005 r.
powrót na górę strony

 

Produkcja kontenerów
Na potrzeby własne produkujemy pojemniki, kontenery o poj. 1,5 m3 do 32 m3. Pojemniki są oddawane w bezpłatne użyczenie przedsiębiorstwom, z którymi mamy podpisane umowy na odbiór odpadów. W chwili obecnej dysponujemy 180 kontenerami, które rozstawione są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach, sklepach, hurtowniach.
powrót na górę strony

 

Stacja Demontażu Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
W czerwca 2006 roku, otrzymaliśmy od Wojewody Dolnośląskiego decyzję zezwalającą na zbiórkę, odzysk i wytwarzanie odpadów pochodzących ze zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zarejestrowaliśmy się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie jako - zakład zbierania i przetwarzania odpadów. Nadano nam numer E 0000422ZP.
 • Na żądanie przedsiębiorstwa, zostaną podstawione w każdy wskazany punkt/filię, zakłady, sklepy,markety/, w bezpłatne użyczenie kontenery, pojemniki o poj. Od 1,5 do 32 m3, na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Odpady będą odbierane i transportowane środkami transportu przedsiębiorstwa "LECH-MET"do Zakładu Przetwarzania położonego w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki 9.
 • Terminy odbiorów będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem naszego przedsiębiorstwa
 • Czas reakcji na zgłoszenie odbioru: 3- 5 dni.
 • Wszystkie odbierane odpady zostaną poddane wstępnemu przetworzeniu w prowadzonej przez "LECH-MET" instalacji
 • Prowadzenie odzysku odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych
powrót na górę strony

 

Regranulat
Wytwarzamy z surowców regranulat.
 • Posiadamy urządzenie do rozdrabniania tworzyw sztucznych.- Młyn typ T4S30ZR
powrót na górę strony