Oferta

Nasza oferta i asortyment

Działamy zgodnie z wymaganiami, przepisami o ochronie środowiska. Posiadamy długoletnie doświadczenie w branży, gdyż działamy od 1988 r. Cechuje nas płynność finansowa – za zakupiony towar płacimy gotówką lub proponujemy krótki termin płatności. Jesteśmy w posiadaniu wszystkich koniecznych zezwoleń związanych z przerobem złomu , w tym zezwolenie na zbiórkę, transport i wytwarzanie odpadów. Prowadzimy działalność w zakresie:

Skup, przerób i sprzedaż

skup
 • złomu stalowego, żeliwnego i metali nieżelaznych
 • makulatury – karton, gazety, mieszanka
 • tworzyw sztucznych- plastik twardy, PET, folia.

Kasacja pojazdów

Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, prowadzimy
STACJĘ DEMONTAŻU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI.

oferta_pic02
 • Pojazdy odbieramy od klienta, własnym transportem.
 • Za transport pojazdu do Stacji Demontażu nie pobieramy żadnych opłat.
 • Przyjmujemy wszystkie typy pojazdów i samochodów.
 • Nie pobieramy opłat za dostarczone kompletne pojazdy i samochody.
 • Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów samochodowych, które stanowią podstawę do wyrejestrowania pojazdu.

Selektywna zbiórka odpadu

Od 2004 roku prowadzimy selektywną zbiórkę odpadu. Sortujemy odpady przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Posiadamy prasy, belownice, sortownię o dużej wydajności oraz koparki i wózki widłowe do załadunku lub rozładunku odpadów. Prowadzimy ścisła współpracę w tym zakresie z Urzędem Miejskim w Żmigrodzie. Opis zastosowanej technologii przy selektywnej zbiórce odpadu:

oferta_pic03
 • pozyskanie surowca
 • segregacja i sortowanie odpadów ze względu na rodzaj, jakość i kolor
 • wstępna przeróbka odpadu – belowanie,prasowanie
 • sprzedaż dla uprawnionego kontrahenta

Do naszych głównych osiągnięć możemy zaliczyć –
zdobycie statuetki SREBRNEJ PUSZKI w VI edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu w 2005 r.

Produkcja kontenerów

oferta_pic04
 • Na potrzeby własne produkujemy pojemniki, kontenery o poj. 1,5 m3 do 32 m3. Pojemniki są oddawane w bezpłatne użyczenie przedsiębiorstwom, z którymi mamy podpisane umowy na odbiór odpadów. W chwili obecnej dysponujemy 180 kontenerami, które rozstawione są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach, sklepach, hurtowniach.

Stacja Demontażu Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

W czerwca 2006 roku, otrzymaliśmy od Wojewody Dolnośląskiego decyzję zezwalającą na zbiórkę, odzysk i wytwarzanie odpadów pochodzących ze zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zarejestrowaliśmy się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie jako – zakład zbierania i przetwarzania odpadów. Nadano nam numer E 0000422ZP.

oferta_pic05
 • Na żądanie przedsiębiorstwa, zostaną podstawione w każdy wskazany punkt/filię, zakłady, sklepy,markety/, w bezpłatne użyczenie kontenery, pojemniki o poj. Od 1,5 do 32 m3, na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Odpady będą odbierane i transportowane środkami transportu przedsiębiorstwa „LECH-MET”do Zakładu Przetwarzania położonego w Żmigrodzie przy ul. Kościuszki 9.
 • Terminy odbiorów będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem naszego przedsiębiorstwa
 • Czas reakcji na zgłoszenie odbioru: 3- 5 dni.
 • Wszystkie odbierane odpady zostaną poddane wstępnemu przetworzeniu w prowadzonej przez „LECH-MET” instalacji
 • Prowadzenie odzysku odpadów zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych

Regranulat

Wytwarzamy z surowców regranulat.

oferta_pic08
 • Posiadamy urządzenie do rozdrabniania tworzyw sztucznych.- Młyn typ T4S30ZR.