:: O firmie
 

Przedsiębiorstwo P.P.H.U. "LECH-MET" rozpoczęło swoją działalność w 1988 roku. Od momentu rozpoczęcia działalności zakładu, głównym źródłem dochodu był skup złomu. Z biegiem lat firma rozszerzała swoją działalność o skup surowców wtórnych, transport, sprzedaż stali.

Od momentu założenia przedsiębiorstwa zakładem kieruje jeden właściciel.

Data rozpoczęcia działalności: 11.07.1988
Początkowo przedsiębiorstwo skupowało wyłącznie złom.
  • 30-01-1998 roku właściciel przedsiębiorstwa uzyskał koncesję na obrót metalami nieżelaznymi
  • W 1999 roku Przedsiębiorstwo uzyskało od Wojewody Dolnośląskiego decyzję, na podstawie której prowadzono Punktu Kasacji Samochodów. Działalność tą prowadzimy obecnie zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jako Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z eksploatacji. Nasz numer rejestrowy SD-5
  • Od kwietnia 2004 roku jesteśmy głównym operatorem systemu selektywnej zbiórki odpadów z terenu Miasta i Gminy Żmigród.
  • W 2006 roku uzyskaliśmy pozwolenie na wytwarzanie odpadów z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
    Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał nam numer rejestrowy E 0000422 ZP.

 

 

:: Konkursy i wyróżnienia
Dwukrotnie braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Przegląd Komunalny: KONKURS "PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO" O PUCHAR RECYKLINGU
  • w 2005 roku w VI edycji konkursu odnieśliśmy sukces w: KATEGORIA "SREBRNA PUSZKA" - otrzymaliśmy statuetkę oraz nagrodę finansową, którą współfinansował WFOŚiGW Wrocław

  • w 2006 roku w VII edycji konkursu odnieśliśmy sukces również: KATEGORIA "SREBRNA PUSZKA" - otrzymaliśmy statuetkę oraz nagrodę finansową, którą współfinansował WFOŚiGW Wrocław


   
powrót na górę strony